Kontakt

Dla Pracodawców

BinarJobs Sp. z. o.o.
222 662 847
help@binarjobs.com
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa, Polska

Dla Kandydatów

BinarJobs Sp. z. o.o.
222 662 847
help@binarjobs.com

Press Pack

Poszukujesz kontaktu dla
mediów?

help@binarjobs.com

Dane firmy

Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału
zakładowego 25 000 zł

BinarJobs Sp. z o.o.
NIP: 5272922532
KRS: 0000831400
REGON: 385656446